Werkwijze

Als menskundig coach begeleid en help ik de leergierige mens met zijn eigen onderzoek en adviseer hem in zijn proces van individuele ontwikkeling.
De coachee komt in zijn kracht te staan en ontwikkelt zijn eigen perspectief.

In een coachingstraject onderzoek ik samen met de coachee welke blokkades respectievelijk conditioneringen leiden tot het niet optimaal functioneren en/of reageren in bepaalde situaties. Maar ook ontdekt de coachee welke andere onvermoede mogelijkheden er nog zijn met de aanwezige en de nog te ontwikkelen talenten.

De coachee die met mij aan het werk gaat ondergaat een metamorfose door te ontwikkelen = afwikkelen.
Dit staat gelijk aan als het ware ‘het afpellen van zijn rol / gedrag’ en daarbij het ontdekken van zijn eigen paradigma’s.

Vragen welke regelmatig aan de orde komen in deze context zijn de volgende.

Kan ik ootmoedigheid (onderworpen nederigheid) tonen? Hoe toon ik mijn kwetsbaarheid? Durf ik de confrontatie met mezelf aan te gaan? Ben ik bereid mijn hele systeem in te zetten? Hoe stel ik de juiste vragen?

Het coachen heeft een projectmatig karakter. Het is een duidelijk en van tevoren afgebakend traject aan de hand van de door de coachee onderkende of benoemde leerpunten. Leerpunten zoals ‘hoe ontstaat mijn geconditioneerd gedrag of reactie’, ‘hoe creëer ik meer ruimte voor mezelf’’ etc.

Ervaren is een belangrijk kenmerk van mijn aanpak. De ervaring brengt beweging voort en dit voert tot geleidelijk meer balans en bewustwording. Uiteindelijk levert dit inspiratie op om in de eigen levenssituatie en werksituatie het beste uit jezelf te halen en heldere keuzes te maken.

Dat de trajecten opeenvolgend zijn spreekt voor zich. In overleg zal altijd worden gestreefd naar een periode van verinnerlijking. Gericht oefenen met de opgedane nieuwe ervaringen.

Concreet betekent dit opdrachten uitvoeren die verbinding hebben met de dagelijkse realiteit en eigen paradigma’s. Het één op één doelgericht werken aan datgene wat niet direct bewust in de waarneming aanwezig is (blinde vlekken – conditioneringen – percepties) waardoor talenten/competenties minder goed benut worden.

Mijn expertise wordt ondersteund door periodieke kennisdeling met collega’s, intervisie en ik beschik over een uitgebreid netwerk aan partners.