Fundamentele Processen

Vanuit het denken in processen is de mens veelal bezig zich te bewegen in aanpassingsprocessen en veranderingsprocessen.

Het aanpassingsproces heeft een interactie met de omgeving en de laag daaronder oftewel het veranderingsproces. De balans hierin is van belang om dagelijks te blijven functioneren.

Het veranderingsproces heeft een interactie met de aanpassingslaag en de laag daaronder oftewel de fundamentele processen. De balans hierin is van belang om de gewenste verandering stabiel en gericht eigen te maken. Dit komt vooral tot uiting bij het coachen, begeleiden en ontwikkelen van mensen.

De fundamentele processen zijn nauwelijks of heel weinig te beïnvloeden. De mens heeft min of meer eigenschappen van het ene in zijn aard aangevuld met eigenschappen van een naastgelegen structuur.