Menskundige bedrijfskunde

Menskundige bedrijfskunde is het kader waarmee mensen en processen in organisaties beter te begrijpen zijn.
Menskunde is gericht op het op heldere wijze in beeld brengen van de complexiteit van de mens.
Bedrijfskunde maakt de organisatieprocessen inzichtelijk.
Menskundige bedrijfskunde maakt de verbinding tussen die twee.

Om dit beter te begrijpen kunt u bijgaande film (ca. 8 min.) bekijken.

Piet Zoomers – Durf te investeren in leren