Menskunde

Ieder individu gaat gedurende zijn leven zijn eigen veranderings- en ontwikkelingsweg. Dit proces is afhankelijk van tijd, plaats, ruimte en omstandigheden. De mens is verbonden met de aarde en ontwikkelt zich ook zoals elk ander levend wezen op deze aarde.

De essentie is de eigen ontwikkeling helder en duidelijk te kunnen waarnemen met als doel deze te beïnvloeden. Menskunde maakt gebruik van de inzichten en theorieën uit verschillende wetenschappelijke disciplines en probeert de wetenschap ook te voeden met opgedane ervaringen en inzichten.

Een voorbeeld welke ik graag wil noemen is de Geologie. Als we naar onze aarde kijken en deze nader bestuderen dan blijken er uiteindelijk zeven gesteenten te bestaan. Ieder van deze zeven gesteenten op zich zijn zo uniek qua structuur en eigenschappen dat de menskunde relaties en overeenkomsten heeft kunnen leggen naar de mens. Hiermee krijgt de mens meer zicht op zijn eigen fundamentele processen en hoe dit zijn uitwerking heeft op veranderings- en aanpassingsprocessen.

In het onderstaande kunt u zelf kijken hoe dit in elkaar zit.