Links

www.pentascope.nl
Pentascope implementeert veranderingen. Met ruim 200 medewerkers helpen we u graag om van uw organisatie een schitterende organisatie te maken. Organisaties laten schitteren: dat doen we door mensgericht te werk te gaan. We stimuleren onze medewerkers hun talenten te ontwikkelen, hun passie uit te leven. En we stimuleren elkaar, door anderen open en met respect te benaderen. We bundelen hard en zacht. Zacht door in te zetten op talent. Hard door daarbij het best werkende resultaat te leveren. We werken slagvaardig, onverwacht, mens- en resultaatgericht.

www.nobco.nl
Nederlandse Orde van Beroeps Coaches. De missie van de NOBCO is een professioneel kader te scheppen en in samenwerking met coaches en derden het vak beroepscoach verder te professionaliseren.

www.waardenmanagement.nl
WaardenManagement B.V. is een organisatie die in 2004 is opgericht. De oprichters zijn geïnspireerd door het effect van het zichtbaar maken van de verborgen dynamieken in mensen, teams en organisaties. Vaak handelt men aan de hand van hetgeen aan de oppervlakte zichtbaar is, terwijl juist de verborgen, onbewuste dynamieken zo bepalend zijn voor het werkelijke succes van ons handelen.
Onze organisatie, producten en diensten zijn het resultaat van meer dan twee jaar lang van zorgvuldige ontwikkeling en voorbereiding. Wij hebben als missie om een bijdrage te leveren aan de integrale ontwikkeling van mensen, teams en organisaties op basis van het gedachtegoed van de Amerikaanse professor Clare W. Graves.

www.evenwichtigleven.nl

Paula Holzer – De kracht van de juiste voeding

www.dokterslot.nl
René Slot – Antroposofisch arts, coaching op gebied van vitaliteit en motivatie

www.yogastudiostanleyvanmaaren.nl

Stanley van Maaren – Yoga & Meditatie

www.vernieuwendmanagen.nl

Blog – eigentijds en vernieuwend platform van en voor leiders