WaardenManagement®

De volgende vragen stelt u zich ongetwijfeld regelmatig.

- Ondanks alle aanwezige competenties realiseert het team de doelen niet. Hoe komt dat?
- Hoe komt het dat ik de laatste tijd zo moe ben van mijn werk?
- Wat stuurt ons team/organisatie en wat stuurt mij?

Vooral de laatste vraag is van belang. Inzicht in de onderliggende sturing is essentieel om uzelf en anderen te kunnen begrijpen en om met succes te kunnen werken. Meestal zijn we ons niet bewust van wat ons werkelijk drijft. Toch zijn deze drijfveren te meten. De Amerikaanse professor Clare W. Graves (1914-1986) heeft dertig jaar lang onderzoek gedaan naar cultuurveranderingen in organisaties.

Graves onderscheidde acht waardenpatronen. Chris Cowan en Don Beck hebben de theorie van Graves verder ontwikkeld en zij hebben kleuren toegekend aan de verschillende waardensystemen. Zo is een eenvoudig en hanteerbaar model ontstaan.

Elk waardensysteem leidt tot een karakteristiek motivatiepatroon, overtuigingen, (kern)waarden en drijfveren. Elk patroon is een beeld van de wereld met de daarbij horende overtuigingen, over wat we graag willen bereiken en wat we het liefst vermijden, wat belangrijk en onbelangrijk is en wat we als goed en slecht beoordelen. De combinaties en de intensiteit van de waardenpatronen geven een betrouwbaar beeld van het denken en handelen van mensen, teams en/of complete organisaties.

De acht waardensystemen staan niet op zichzelf maar bouwen op elkaar voort en daaruit volgt een eigen (organisatie)dynamiek.

Willen organisaties, teams of personen effectief veranderen, dan is het zaak vast te stellen op welk niveau zij zich bevinden. Daarnaast is het belangrijk om te weten waar u naar toe wilt.

WaardenManagement® geeft dan inzicht in hoe u dat kunt bereiken.

Ik maak gebruik van waardenassessments met betrekking tot het individu, teams en organisaties van WaardenManagement® te Hoevelaken.

Wat krijgt u met de waardenassessments?
- Diep begrip vanuit welk waardepatroon u communiceert en vanuit welke waardepatronen anderen communiceren, zodat u effectief kunt motiveren, aansturen, samenwerken, onderhandelen, conflicten hanteren, coachen etc.
- Inzicht in uw eigen functioneren, het team en/of organisatie en hoe dit zich tot elkaar verhoudt
- Inzicht in wat voor u ‘energiegevende’ omstandigheden zijn en waar ‘energielekken’ zitten en hoe u hier adequaat op kunt reageren
- Handvatten om organisatie- en cultuurveranderingen effectief te begeleiden