Virtues staat voor deugden.

De vier hoofddeugden zijn moed, wijsheid, geduld en rechtvaardig. Iedereen bezit deze deugden en kan ze inzetten. In het woord Virtues zit het woord VIR opgesloten. Dit betekent in het Sanskriet ‘held’ en bestond als begrip reeds zeven eeuwen v. Chr.